Daar is min lande in die wêreld wat kan kers vashou by Suid-Afrika wanneer dit kom by vermaak en die wyse waarop ons die kunste ondersteun. Die Afrikaanse musiekbedryf het in die afgelope dekade ’n reuse gedaanteverwisseling ondergaan en nou kan ons met trots sê dat ons op alle vlakke kompeteer met die internasionale mark wat betref klank, produksiewaarde en die wyse waarop ons vertonings en musiek-extravanganzas aanbied. Vir die afgelope sewe jaar kraai die Ghoema Musiektoekennings KONING in die Afrikaanse musiekbedryf en die eer van ’n Ghoema-toekenning is iets waarna elke kunstenaar smag.

In middel 2011 word die Ghoema Musiek Trust deur Barry Pretorius in die lewe geroep. Die doelstelling van hierdie Trust is onder andere die daarstelling en die vervaardiging van ‘n alomvattende AFRIKAANSE MUSIEK EN KUNSTENAARS-TOEKENNINGS van watter aard ookal met die doel om Afrikaanse kunstenaars in Suid Afrika te vereer.

Tans is die Raad van Trustees as volg saamgestel:

 • Heidi Edeling – Hoof Uitvoerende Beampte
 • Frik Jordaan – Regsverteenwoordiger
 • Henico Schalekamp – Ouditeur/Rekenmeester
 • Karen Meiring
 • Loyiso Bala
 • Shihaam Domingo

Die Bestuurskomitee bestaan uit hoofde/verteenwoordigers van platemaatskappye asook individue wat verskeie onafhanklike kunstenaars verteenwoordig. Heidi Edeling dien as die voorsittende beampte en Gerda van Reenen as die oorkoepelende administratiewe beampte.

Hul oorhoofse take sluit in:

 • Die uitvoerende bestuur en besluitneming van die Ghoemas en sy werksaamhede;
 • Die samestelling van gepaste Kriteria, Reëls & Regulasies wat deur middel van samesprekings en demokratiese stemming daargestel word en bestuur word deur ’n onafhanklike persoon – in hierdie geval Heidi Edeling in haar hoedanigheid as die Hoof Uitvoerende Beampte wat ook as die Hoof Uitvoerende Beampte van die Ghoema Musiek Trust optree;
 • Om inskrywings na te gaan en die korrekte inhoud daarvan te verseker;
 • Om die materiaal/werke na te gaan en te verseker dat dit kwalifiseer vir die kategorie waarvoor dit, volgens die kriteria, ingeskryf is;
 • Om inskrywings oor te plaas na ander kategorieë indien hierdie bepaalde inskrywings volgens die diskresie van die Bestuurskomitee beter sou vaar in ’n ander kategorie. Dit geskied binne die raamwerk van die kriteria en in oorleg met die kunstenaar;
 • Om ‘n gepaste en kundige beoordelingspaneel saam te stel.