17 April 2019     

Ghoema Musiek Trust: Verklaring                                                                                                 

MultiChoice is die hoofborg van die Ghoema Musiektoekennings. ‘n Ultimatum is deur MultiChoice aan die Ghoema Trust gestel om die benoeming van die musiekvideo “Die Land” met Steve Hofmeyr en ander betrokkenes te onttrek en nie met hom geassioseer te word nie. MultiChoice projekte moet belyn met die waardes van die maatskappy.

Coleske Artists is genaderen ingelig oor MultiChoice se ultimatum. Daar is aan Colleske Artists die opsie gegee om die benoeming te onttrek. Coleske Artistsis ook in direkte kontak met MultiChoice gebring in ‘n poging om die situasie te beredder. Geen finale terugvoer is ontvang nie en die trusteeswas dus genoodsaak om ‘n dringende besluit te maak. Die trustees het ‘n meerderheidsbesluit geneem oor die uitsluiting van die video.

Die Ghoema Musiek Trust erken die groter belang van die Ghoemas, die ander kunstenaars, diensverskaffers en kaartjiekopers.

Daar is soveel briljante kunstenaars wat eer verdien. Hulle harde werk kan nie oorskadu word deur die onttrekking van die video nie. Die gewig van die besluit lê in die viering van die kunstenaars.

  • Alle kategorieë, uitslae en optredes is onaangeraak deur die ontrekking van die video en ouditverslae is een week na die toekenningsaand beskikbaar vir enige ingeskryfde persoon/persone om te besigtig.